Lean Consumptie

Sinds enkele maanden maak ik deel uit van de redactieraad van IT Management Select. Dit is een uitgave van SDU uitgevers dat eens per kwartaal uitkomt en artikelen uit de internationale vakpers rondom IT management thema’s bevat. Een hele mooie stok achter de deur om ingelezen te blijven in vakliteratuur.

Het laatste nummer stond in het teken van ‘Lean IT’ en ik heb het voorwoord mogen verzorgen voor een publicatie van James P. Womack en Daniel T. Jones over ‘Lean Consumption’. Womack en Jones worden door velen gezien als de grondleggers van het Lean gedachtegoed.

In het artikel ‘Lean Consumption’ introduceren de auteurs een interessant inzicht, namelijk dat consumptie als proces gezien moet worden in plaats van een eenmalige gebeurtenis. Dit is natuurlijk vooral ook waar voor IT, want de aanschaf of implementatie van IT middelen en diensten markeren doorgaans het begin van een complex proces.

Bedrijven hebben de neiging om taken over te laten aan consumenten (of gebruikers) en dat daarbij de aanname gedaan wordt dat hun tijd blijkbaar geen waarde heeft.

Afgezien van de frustratie die dit in sommige gevallen bij gebruikers oplevert blijkt dat dit feitelijk de kosten van de totale waardeketen verhoogt. Interessant dus voor IT managers die met dit inzicht efficiency over de hele waarde keten kunnen realiseren en tegelijk de dienstverlening aan hun gebruikers kunnen verbeteren. Iedereen wint!

Een goede reminder om klanten- en gebruiker(consumptie)processen te integreren in IT verbetertrajecten.