PRAGMATISCH UIT PRINCIPE

Uiteraard beschikt Tri ICT over hoog opgeleide gekwalificeerde Professionals.

Onderscheidend is de aanpak en attitude van de Professionals:

  • Hands-on: onze Professionals beschikken over operationele praktijkervaring. Geen boeken wijsheid, maar mensen die het klappen van de zweep vanuit de praktijk kennen en niet vies zijn om met de voeten in de modder te staan.
  • Pragmatisch: onze Professionals schrijven geen dikke rapporten, maar stellen korte termijn doelstellingen waarin concrete realistische verbeteringen worden verwezenlijkt. We luisteren en leven ons in en zeggen waar het op staat.
  • Gemotiveerd: onze Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd, hierin ondersteund door het CareerHub concept. Onze overtuiging is dat mensen met een hogere motivatie betere oplossingen leveren. Kwaliteit= Vakmanschap * Enthousiasme.

Tri ICT heeft als enige missie om haar klanten te ondersteunen op een hoogwaardig vaktechnische, maar tegelijkertijd hands-on en pragmatische manier. Wij beperken ons niet tot het maken van aanbevelingen en/of het leveren van extra capaciteit. Wij gaan voor het resultaat.