Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam logo

Invoering van een Servicecatalogus

De Dienst (afdeling) ICT van de gemeente Amsterdam is de afgelopen periode druk bezig om voor de stad de centrale ICT dienstverlener te worden. Daarbij is een aantal zaken van belang zoals de inrichting van het informatiebeleid voor de hele stad, het krijgen van grip op de dagelijkse operatie en vooral ook standaardisatie met kostenbesparing als uiteindelijk doel. Met de invoering van een Servicecatalogus heeft de Dienst ICT een grote stap genomen om haar standaard producten/diensten portfolio effectiever en kostenefficiënter te maken.

Problemen met de huidige standaard dienstverlening

De Dienst ICT had al een Producten en Diensten Catalogus (PDC), echter deze voldeed niet voldoende.
Afnemers waren ontevreden over de leverbetrouwbaarheid, de duidelijkheid (standaard, niet standaard?) en de stabiliteit van het geboden productportfolio. Afnemers zijn in het verleden niet betrokken geweest bij het samenstellen van het standaard productportfolio. Voor de Dienst ICT intern zijn er te weinig mogelijkheden om goed te sturen op het proces van leveringen, daarnaast is er geen duidelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de standaard dienstverlening. Vanwege de grote aandacht voor de Dienst ICT de laatste tijd binnen de gemeente Amsterdam maar ook daarbuiten in verschillende media, is de belangstelling voor de Servicecatalogus groot vanuit het management van de Dienst ICT. Niet in de laatste plaats omdat dat de Servicecatalogus het gemeentelijke hoofddoel van kostenbesparing volledig ondersteunt.

Opdracht en aanpak Servicecatalogus

De opdracht behelsde het implementeren van een Servicecatalogus die meer samenhang geeft tussen de standaard producten en diensten (services), het vergroten van de leverbetrouwbaarheid en betere interne borging van het standaard producten- en dienstenportfolio van de Dienst ICT. Om tot de bovenstaande resultaten te komen is er een project opgestart onder leiding van Tri ICT waarin de aanpak verdeeld is in de volgende fasen:

  1. Inventarisatie;
  2. Technische realisatie;
  3. Borging Servicecatalogus;
  4. Incrementele implementatie

Resultaten implementatie Servicecatalogus

Het resultaat is een Servicecatalogus (per juni 2011 ‘live’) die in duidelijke taal een afgemeten aanbod van standaard ICT producten en diensten presenteert. Producten- en dienstbeschrijvingen, prijzen en levertijden worden ontsloten via het intranet van de gemeente Amsterdam en gelden voor iedere afnemer. En belangrijker nog is dat de leverbetrouwbaarheid omhoog is gegaan. Daarnaast worden kosten nu direct gekoppeld aan het bestelde item waardoor facturatie automatisch verloopt.