LEAN IT VISIE

Met een uitgesproken visie op LEAN IT, richt Tri ICT zich op het voortdurend optimaliseren van de toegevoegde waarde voor de klant, het elimineren van inefficiëntie en het invoeren van een cultuur van continu verbeteren.

 

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever realiseert Tri ICT aantoonbare verbeteringen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Omdat verbeteren per definitie ook veranderen is, richt Tri ICT zich bij het ondersteunen van haar opdrachtgevers op drie belangrijke pijlers. Veranderingen zijn slechts duurzaam als elk van deze pijlers geadresseerd wordt in de aanpak.

De eerste twee pijlers vormen de 'harde' kant van verbeteren:

  • Proces Efficiëntie Uitgaande van klantbehoeften processen optimaliseren. Hierbij worden principes toegepast als het creëren van 'flow', 'pull', 'first time right', en het vinden en elimineren van verspilling.
  • Operationeel Management Het borgen van verbeteringen en aantoonbaar maken met meetbare resultaten. Bijsturen op basis van de juiste KPI's, dashboards, en Lean technieken zoals visueel management.
  • Gedrag & Competenties is de laatste pijler vormt de 'zachte' kant van verbeteren: Aandacht voor kennis en vaardigheden van (key-)medewerkers op de werkvloer, het stimuleren van het juiste gedrag, het betrekken van medewerkers bij het identificeren van verbeterkansen en het implementeren van oplossingen. Verder besteden wij aandacht aan de belangrijke aspecten als trots, de intrinsieke wil om klanten optimaal te bedienen en de overtuiging dat de organisatie de potentie heeft om 'Best in Class' te worden.

Het is de visie van Tri ICT dat een cultuur van continu verbeteren moet worden ingevoerd waarbij het leveren van toegevoegde waarde aan de klant centraal staat, wil een organisatie een verbetering met blijvend resultaat behalen. Tri ICT vertaalt deze visie in de aanpak LEAN IT. Een combinatie van Lean Six Sigma en de bekende best practices zoals ITIL, ASL, BiSL en CMM.

 

Tri ICT is één van de toonaangevende organisaties op het gebied van LEAN IT, met goede referenties van Lean verbeteringen in het IT domein. Wij hebben een groeiend team van eigen medewerkers met Lean Six Sigma en IT (Service) Management expertise die allen hun sporen hebben verdiend in het IT Management vakgebied.